Sơn lót epoxy KCC EP118

Sơn lót Epoxy KCC EP118 là sơn lót 2 thành phần dùng cho sàn bê tông có tác dụng làm chất kết dính cho bề mặt sàn bê tông và lớp sơn phủ kế tiếp. Sơn Epoxy KCC EP118 có thể sử dụng làm lớp lót chống rỉ cho bề mặt vật liệu bằng kim loại, thép.

Sơn Epoxy KCC EP118

Đóng gói: 16L/ bộ, bao gồm 8L thành phần A + 8L thành phần B (chất đóng rắn)

Tỷ lệ pha trộn: Thành phần A : Thành phần B = 1 : 1

Định mức: 5.6 m2/L với độ dày khi khô là 50µm

Một số tính chất vật lý của sơn epoxy KCC EP118

 • Màng sơn hoàn thiện: Có độ bóng và độ sáng cao
 • Thời gian khô chạm tay: ở nhiệt độ 5oC là sau 5 giở, 20oC là 2 giờ và ở 30oC là 1 giờ
 • Khô toàn phần:  ở nhiệt độ 5oC là sau 38 giở, 20oC là 24 giờ và ở 30oC là 16 giờ
 • Khô đóng rắn: ở nhiệt độ 5oC là sau 7 ngày, 20oC là 4 ngày và ở 30oC là 3 ngày
 • Thành phần đóng rắn: Xấp xỉ 28%
 • Tỷ trọng: 0.9Kg/L
 • Điểm chớp cháy: PTA : 1 ºC/ 34 ºF PTB : 28 ºC/ 82 ºF

Hướng dẫn sử dụng sơn epoxy KCC EP118

 • Bề mặt trước khi sơn phải thật khô và sạch
 • Không thi công khi độ ẩm khoảng trên 85 %.
 • Và nhiệt độ bề mặt phải trên 3ºC để tránh sơn bị cô đặt.
 • Tỷ lệ pha trộn: PTA: PTB = 1 : 1 ( theo thể tích)
 • Chỉ pha lượng vừa đủ để thi công và chú ý thời gian đóng rắn của sơn.
 • Thời gian đóng rắn: Tại 20ºC/ 68ºF, 8 giờ.
 • Dung môi pha loãng: Thinner 0642 hay thinner 024

Xem thêm sản phẩm Tại đây